Group Members

Faculty

Yi Shang, PhD

Professor, EECS Department Director of Graduate Studies

207 Naka Hall

PhD Students

Guang Chen, Zhaoyu Li, Yang Liu, Peng Sun, Zhicheng Tang, Junlin Wang, Wenbo Wang, Yizhen Wang

MS Students

Yohanes Handrianto, Duanmu Yini, Weiliang Xia, Joshua Lewis, Benjavicha Hotrabhavananda, Rui Huang, Pedro Carrion Castagnola, John Benjamin, and more

Undergraduate Students

Luke Guerdan, Connor Rowland, Logan Harrison, Olivia LaVal, Zach Kipping, Jeff Ruffolo, Nicolas Henry, Runnan Dong, Mohan Li, Shiqi Wang, Ethan Woodrum, and more

Lab Alumni

Chao Fang, Son Nguyen, Fuming Xiang, Gaofei Zhao, Jayanth Kanugo, Can Li, Nishant Chettri, Xinjian Yao, Zeshan Peng, Dheeraj Srivatsav, William Morrison, Chen Zhang, Haidong Wang, Nick Wergeles, Simiao Sun, Zening Zhang, Qi Yu, Mingqin Tan, Bing Wang, Evan Schaffer, Weihan Wang, and 40 more