Group Members

Faculty

Yi Shang, PhD

Professor, Director of Graduate Studies of EECS Department

PhD Students

Zhicheng Tang, Junlin Wang, Wenbo Wang, Yizhen Wang, Yang Zhang, Can Li, Fengxiang Zhao, Justin Varghese, Shiqi Wang, Lihao Fan, Zhenduo Zhai, Zhiguang Liu

MS Students

Reyva Babtista, Ching-Yun Yu, Youngbin Ha, Songxi Chen, Wentao Song

Undergraduate Students

Olivia LaVal, Ryan Christopher, Ziyang Zhang

Lab Alumni

Luke Guerdan, Connor Rowland, Logan Harrison, Zach Kipping, Jeff Ruffolo, Nicolas Henry, Runnan Dong, Mohan Li, Ethan Woodrum, Yohanes Handrianto, Duanmu Yini, Weiliang Xia, Joshua Lewis, Benjavicha Hotrabhavananda, Rui Huang, Pedro Carrion Castagnola, John Benjamin, Guang Chen, Zhaoyu Li, Yang Liu, Peng Sun, Chao Fang, Son Nguyen, Fuming Xiang, Gaofei Zhao, Jayanth Kanugo, Can Li, Nishant Chettri, Xinjian Yao, Zeshan Peng, Dheeraj Srivatsav, William Morrison, Chen Zhang, Haidong Wang, Nick Wergeles, Simiao Sun, Zening Zhang, Qi Yu, Mingqin Tan, Bing Wang, Evan Schaffer, Weihan Wang, and many more