Group Members

Faculty

Yi Shang, PhD

Professor, Director of Graduate Studies of Computer Science, EECS

207 Naka Hall

PhD Students

Chao Fang, Junlin Wang, Peng Sun, Zhaoyu Li, Wenbo Wang, Guang Chen, Yang Liu

MS Students

Yohanes Handrianto, Max Highsmith, Joshua Lewis, Weiliang Xia, John Benjamin, and more

Undergraduate Students

Luke Guerdan, Connor Rowland, Runnan Dong, Mohan Li, Shiqi Wang,  and more

Lab Alumni

Son Nguyen, Fuming Xiang, Gaofei Zhao, Jayanth Kanugo, Can Li, Nishant Chettri, Xinjian Yao, Zeshan Peng, Dheeraj Srivatsav, William Morrison, Chen Zhang, Haidong Wang, Nick Wergeles, Simiao Sun, Zening Zhang, Qi Yu, Mingqin Tan, Bing Wang, Evan Schaffer, Weihan Wang, and 40 more